MYŚLI SCHOWANE

DUCHOWI ODEJŚCIA HYMN DZIĘKCZYNNY

Duchu Odejścia oparty o zimną skałę Zapomnienia

Rozgrzewasz ją marzeniem o Nieuchronnym

Głaz Znieważenia

Obmywasz łzami Wybaczenia

To ostatnia stacja Życia

Duchu Odejścia przeprowadź mnie na drugą stronę...